Alfred Martyniak

Miejsce: 1 Okręg: 3

Emeryt, bezpartyjny, wykształcenie ekonomiczne. Przedsiębiorca, przez lata z powodzeniem prowadził własną działalność gospodarczą. Społecznik zaangażowany w sprawy miasta i mieszkańców. Członek zarządu, a od czterech kadencji Przewodniczący Zarządu Osiedla Wielopole. Radny Rady Miasta Tarnobrzega bieżącej kadencji. Pasjonat sportu, członek Stowarzyszenia Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w Tarnobrzegu.

Wiedza i doświadczenie zdobyte w zarządzie osiedla, doskonała znajomość oczekiwań mieszkańców znakomicie przysłużyły się do pełnienia mandatu radnego miejskiego. W pracy radnego Rady Miasta Tarnobrzega kieruje się zasadą – współpraca z każdym na rzecz rozwoju miasta, bez względu na poglądy polityczne i wyznaniowe.

Jako radny zabiega o modernizowanie infrastruktury miejskiej – ulic, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów zabaw, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Jako cel postawił sobie także zapobieganie patologiom społecznym – bezwzględne egzekwowanie zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, walkę z wandalizmem i dewastacją mienia komunalnego, spółdzielczego i prywatnego.

Od lat wierny mottu: Praca. Przedsiębiorczość. Gospodarność. Skuteczność.