Rejest wpłat

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BOŻKA RAZEM DLA TARNOBRZEGA

Bank PKO BP SA I o/Tarnobrzeg
77 1020 4913 0000 9702 0215 1934