Komitet Wyborczy Wyborców
DARIUSZA BOŻKA

RAZEM DLA TARNOBRZEGA

KWW Dariusza Bożka Razem dla Tarnobrzega

Kandydaci do Rady Miasta

OKRĘG 1

OKRĘG 2

OKRĘG 3

OKRĘG 4

KWW Dariusza Bożka Razem dla Tarnobrzega

Program wyborczy

 • ściąganie do miasta kapitału inwestycyjnego i podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oddział w Tarnobrzegu
 • rewitalizacja obszarów zaniedbanych oraz miejskich skwerów i obszarów zielonych
 • kontynuacja działań dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na kolejne remonty dróg w mieście, także tych na obszarze strefy ekonomicznej
 • rewitalizacja placu Bartosza Głowackiego
 • kontynuacja działań zmierzających do zakończenia budowy i oddania do użytkowania hospicjum, które z inicjatywy księdza prałata Michała Józefczyka powstaje na osiedlu Miechocin
 • rozwój infrastruktury miejskich dróg rowerowych oraz dróg rowerowych realizowanych w ramach projektów ponadregionalnych, np. Blue Valley – Wiślanym Szlakiem
 • zaplanowanie realizacji II części drogi obwodowej i skomunikowanie jej z planowanymi inwestycjami drogowymi Sandomierza
 • włączenie obwodnicy do drogi ekspresowej S-74
 • promocja obszarów inwestycyjnych Tarnobrzega (Jezioro Tarnobrzeskie, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna)
 • budowanie wizerunku miasta związanego z historią i tradycją przemysłu górniczego w oparciu o działania zrealizowane podczas obchodów 70-lecia przemysłu siarkowego w Tarnobrzegu
 • zacieśnienie współpracy z sąsiednimi gminami i miastami w ramach „Czwórmiasta” oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • zorganizowanie I Światowego Zjazdu Tarnobrzeżan
 • aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • ufundowanie statuetki „Jestem Tarnobrzeżaninem” dla osób sławiących dobre imię Tarnobrzega
 • pozyskiwanie środków na inwestycje miejskie w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027
 • współpraca z przedsiębiorcami, wspieranie ich w instytucjach centralnych, organizowanie spotkań z przedsiębiorcami reprezentującymi różne segmenty rynku w celu budowania sieci współpracy
 • doradztwo dotyczące pozyskiwaniu środków z UE
 • wzmacnianie działań Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
 • opracowanie programu pomocy dla przedsiębiorców na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych
 • wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
 • budowa stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim
 • budowa atrakcji turystycznych nad Jeziorem Tarnobrzeskim, m.in. pola kamperowo – namiotowego, mola oraz małej infrastruktury z udziałem funduszy unijnych
 • otwartość na partnerstwo publiczno – prywatne
 • utworzenie biura coworkingowego – przestrzeni, która oferuje elastyczne rozwiązania dla freelancerów, przedsiębiorców i osób pracujących zdalnie
KWW Dariusza Bożka Razem dla Tarnobrzega

Kontakt

Komitet Wyborczy Wyborców
Dariusza Bożka Razem dla Tarnobrzega
ul. Borów 46, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8672259837 REGON: 527701683

Łukasz Mędrykowski
Pełnomocnik Wyborczy
Monika Gajdowska
Pełnomocnik Finansowy