Andrzej Biernat

Miejsce: 2 Okręg: 4

Mam 59 lat, od urodzenia mieszkam w Mokrzyszowie. Jestem absolwentem Zespołu Szkół Górniczych w Tarnobrzegu. Od prawie 40. lat pracuję w Zakładzie Gazowniczym w Tarnobrzegu. Jestem żonaty, mam dwie córki. Całe życie udzielam się dla lokalnego środowiska. Moją pasją jest historia regionu i etnografia. W 2017 roku zostałem laureatem przyznawanej w dziedzinie regionalistyki nagrody im. dr. Michała Marczaka. Mocno angażuję się w działalność Stowarzyszenia Mokrzyszów, jestem członkiem Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego oraz Związku Żołnierzy WP w Tarnobrzegu koło nr 13. Od 2018 r. zasiadam w Radzie Miasta Tarnobrzega, a od roku 2019 jestem przewodniczącym osiedla Mokrzyszów.

Jako radny Miasta Tarnobrzega będę dążył do realizacji najważniejszych projektów miejskich, szczególnie angażując się w sprawy osiedla Mokrzyszów. Najważniejsze założenia na najbliższe lata to:

  • budowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników, w pierwszej kolejności przy ul. Ks. Chrobaka, Piekarskiej, M. Pazia i ul. Wrzosowej oraz na nowo powstałych ulicach, tj. Rubinowa, Szmaragdowa, Topazowa, Platynowa i P. Jały wraz z infrastrukturą i uzbrojeniem terenów pod nową zabudowę;
  • budowa oświetlenia na nowo powstałych ulicach i jego uzupełnianie dla poprawy bezpieczeństwa;
  • odpowiadanie na bieżące potrzeby mieszkańców, tutejszych instytucji i szkoły;
  •  współpraca na rzecz integracji środowiska młodzieży i seniorów oraz działających na terenie osiedla stowarzyszeń.

,,Razem dla Tarnobrzega – Razem dla Mokrzyszowa”