Waldemar Stępak

Miejsce: 3 Okręg: 4

Bezpartyjny. Lat 50. Żonaty, córka Magdalena. Wykształcenie wyższe humanistyczne, absolwent UMCS w Lublinie. Ukończył też studia podyplomowe z zarządzania oświatą, z edukacji dla bezpieczeństwa, szacowania nieruchomości i Master of Business Administration (MBA). Nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 1 im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. Wieloletni Przewodniczący Zarządu Osiedla Miechocin i radny Rady Miasta Tarnobrzega.

Współzałożyciel i członek stowarzyszeń kulturalno – naukowych, m.in. Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju i Promocji ZS1 „Prymasówka” w Tarnobrzegu, Społecznego Komitetu Odnowy Starego Cmentarza na Piaskach w Miechocinie. Inicjator upamiętniania zasłużonych tarnobrzeżan poprzez ustanowienie ich patronatu nad każdym kolejnym rokiem kalendarzowym. Autor artykułów i publikacji o tematyce regionalnej.

Startując w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. uzyskał mandat radnego do Rady Miasta Tarnobrzega VIII kadencji, podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Techniczno – Inwestycyjnej. W swojej dalszej
działalności samorządowej zamierza skoncentrować się na rozbudowie i modernizacji infrastruktury technicznej w mieście oraz budowaniu pozytywnego wizerunku i promocji miasta Tarnobrzega.