Aneta Surowiec

Miejsce: 6 Okręg: 4

Rocznik 1981. Z wykształcenia nauczycielka i logopeda ze specjalizacją z zakresu neurologopedii, muzyk kościelny. Z pasji społecznik, strażak- ochotnik.

Od 19 lat pracuję w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu w zawodzie nauczyciela – logopedy. Mam stopień nauczyciela dyplomowanego. Za działalność dydaktyczną wielokrotnie wyróżniana byłam nagrodą dyrektora. Od 19 lat jestem członkiem jednostki OSP Tarnobrzeg os. Zakrzów, a od 7 lat pełnię funkcję jej prezesa. Mocno angażuję się w rozwój wszystkich tarnobrzeskich  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Szczególną uwagę skupiam na propagowaniu i rozwoju młodzieżowych drużyn pożarniczych, organizowaniu dla nich obozów szkoleniowo-wypoczynkowych. Za działalność na rzecz OSP RP zostałam odznaczona „Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa”.

Jestem aktywną działaczką społeczną, inicjatorką wielu akcji charytatywnych na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych, wydarzeń kulturalno-oświatowych i religijnych. Angażuję się w życie kulturalne społeczności lokalnej poprzez prowadzenie kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej drużyny pożarniczej, organizuję pikniki rodzinne, wycieczki, konkursy dla dzieci. Propaguję polską kulturę ludową oraz wartości patriotyczne i religijne.  Przynależę do Klubu Inteligencji Katolickiej oraz pełnię funkcję sekretarz Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej.

Od ponad 20 lat realizuję się w zawodzie organisty. Społecznie prowadzę zespoły wokalne, chóry seniorów i młodzieżowe schole. W naszym repertuarze jest muzyka kościelna, ludowa i rozrywkowa, którą ubogacamy wiele uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Prowadzone przeze mnie zespoły wielokrotnie reprezentowały nasze miasto na festiwalach, koncertach oraz uroczystościach na terenie całego województwa, a także poza nim. Reżyseruję wiele przedstawień o tematyce patriotycznej i religijnej, do udziału w których zapraszam dzieci i młodzież z osiedla Zakrzów, zapewniając im tym samym ciekawą formę spędzania wolnego czasu.

Za działalności społeczno-kulturalną w 2013 roku zostałam wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Tarnobrzega. W 2023 roku za działalność na rzecz społeczności lokalnej otrzymałam tytuł ,,Kobieta Sukcesu – Osobowości Karpat” przyznany po raz pierwszy na terenie naszego województwa przez fundację pani poseł na Sejm RP Teresy Wróblewskiej.

MÓJ PROGRAM :

Posiadając prawie dwudziestoletnie i bardzo bogate doświadczenie w pracy  z dziećmi jako nauczyciel – logopeda zamierzam zająć się  problematyką oświaty, wspierać nauczycieli, podejmować działania na rzecz szkół i przedszkoli, szczególnie placówek z oddziałami  integracyjnymi.

Wspieranie rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych, troska o doposażanie tarnobrzeskich jednostek OSP, propagowanie ich działalności w środowisku dzieci i młodzieży, doprowadzenie do budowy remizy na osiedlu Dzików.  

Podejmowanie działań mających na celu rozwój infrastruktury naszego miasta:

  • doprowadzenie do powstania galerii handlowej, która zapewni miejsca pracy, stanie się także miejscem spotkań dla ludzi młodych (multikino, restauracje);
  • ciągłe podnoszenie atrakcyjności Jeziora Tarnobrzeskiego, by nie generowało strat finansowych dla miasta. Wprowadzenie więcej zieleni do krajobrazu jeziora, pozyskanie inwestorów z branży SPA i wellness;