Anna Żarów

Miejsce: 6 Okręg: 2

Wykształcenie wyższe, zawodowo od 40 lat związana byłam z oświatą, w tym przez ostatnie 10 lat kierowałam Biblioteką Pedagogiczną w Tarnobrzegu. Jako dyrektor biblioteki zorganizowałam wiele wydarzeń nie tylko wspierających edukację najmłodszych, ale też z myślą o dorosłych mieszkańcach Tarnobrzega. Do kalendarza bibliotecznych wydarzeń wszedł m.in. Tydzień Historyczny, z entuzjazmem przyjęto wydanie Tarnobrzeskiej Książki Kucharskiej, czy nowe miejsce do odpoczynku dla mieszkańców w przestrzeni miejskiej, powstałą przy bibliotece Letnią Czytelnię.

Społecznie prowadzę Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, skutecznie pozyskując finanse na jego działalność. Dzięki temu mogliśmy stworzyć grę edukacyjną promującą Kolekcję Dzikowską, możliwe było zorganizowanie wystawy interaktywnej „Jachowicz dzieciom”, powstały gry planszowe służące edukacji regionalnej. Zaangażowana jestem także w działalność stowarzyszenia Les Orphelins, którego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży po stracie bliskich osób, w żałobie, osamotnionych, odrzuconych, półsierot i sierot.

Jako radna chciałabym zająć się podniesieniem jakości edukacji, eliminacją przemocy w szkołach, pozyskiwaniem funduszy na poszerzenie oferty oświatowej i kulturalnej miasta.