Zbigniew Dendura

Miejsce: 5 Okręg: 2

Urodzony w 1963 roku w Tarnobrzegu, tarnobrzeżanin od wielu pokoleń. Wykształcenie wyższe, magister socjologii, socjoterapeuta, asystent zdrowienia. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunków: resocjalizacja, socjologia, public relations.

Doświadczenie zawodowe to ponad 40 lat pracy, m.in. w KiZPS Siarkopol Tarnobrzeg, w Telekomunikacji Polskiej S.A. w Tarnobrzegu, Wytwórni Farmaceutycznej Stałych Form Leków „Sanfarm”. Obecnie pracuje w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie. Dodatkowo, przez ponad 30 lat był wykładowcą – instruktorem szkolenia kierowców, 6 lat egzaminatorem w Wojewódzkim Ośrodku Egzaminowania. Przez 14 lat prowadził własną działalność gospodarczą, Zakład Usługowy „MADECAR”, sezonowo pracował także we Francji przy zbiorach winogron.

Regionalista, patriota lokalny, kolekcjoner rodzinnych pamiątek i materiałów o Tarnobrzegu. Autor części materiału do filmu o Kolekcji Dzikowskiej, który nagrał w Nowym Jorku w Metropolitan Museum of Art oraz przed Muzeum Frick Collection. Zaangażowany w ratowanie Lasu Zwierzynieckiego i utworzenia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Lasy Zwierzyniec i Jasień” w Tarnobrzegu. Sympatyk lokalnego sportu, wierny kibic KS Siarka Tarnobrzeg, KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, akcjonariusz KS Siarka Tarnobrzeg S.A. Społecznik, wolontariusz Banku Żywności w Tarnobrzegu, wolontariusz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. Działał przy zarządzie ROD „Siarkopol”, dwukrotnie odznaczony odznaczeniami Polskiego Związku Działkowców „Zasłużony Działkowiec”.

Honorowy Dawca Krwi odznaczony odznaczeniami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, wiceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Barbórka” w Tarnobrzegu, członek i działacz Polskiego Czerwonego Krzyża,  propagator idei czerwonokrzyskiej, odznaczony Orderem Honorowym PCK oraz Medalem 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Pomysłodawca, inicjator, założyciel i przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Honorowych Dawców Krwi w Tarnobrzegu.

Amatorsko jest muzykiem, gra na gitarze, perkusji i harmonijce ustnej, związany z tarnobrzeskimi grupami Magnum i Rather Blues. W 2023 roku zespół Rather Blues wystąpił jako support przed koncertem legendarnego zespołu Dżem, od tego czasu wznowił próby i okazjonalnie koncertuje.

Bezpartyjny, nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Prywatnie mąż, ojciec dwójki dorosłych już dzieci. Zainteresowania to muzyka, zwierzęta, historia, sport, przyroda, turystyka, polityka, psychologia, nauki społeczne.

 

*************************

 

Tarnobrzeg to moje miasto, to moje miejsce na ziemi, które kocham. Znam każdy skrawek mojej małej ojczyzny, gdyż od pierwszego oddechu mojego życia mieszkam w niej. W Tarnobrzegu mieszkały kolejne pokolenia mojej rodziny. Dziadkowie, pradziadkowie oraz prapradziadkowie. Nic więc nie leży mi bardziej na sercu, jak dobro mojego miasta i szczęśliwe życie jego mieszkańców – tarnobrzeżan! Decydując się na kandydowanie do Rady Miasta, chcę w przypadku uzyskania mandatu radnego, kreować i wspierać wszystkie mądre i dobre pomysły, które będą sprzyjały rozwojowi Tarnobrzega. Zarząd miasta musi czynić intensywne starania, aby stwarzać jak najlepsze warunki do powrotu tu młodych ludzi po studiach. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje miejskie, zachęcanie inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy, budownictwo mieszkaniowe, ochrona zdrowia, komunikacja, sport, kultura i bezpieczeństwo. To główne obszary o które należy zadbać w sposób szczególny. Wierzę, że razem możemy stworzyć wspólny front, by Tarnobrzeg ponownie stał się liderem wśród miast regionu północnego Podkarpacia.