Bożena Kapuściak

Miejsce: 1 Okręg: 2

Mężatka, troje dzieci. Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Doświadczony samorządowiec, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu. Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej, wolontariusz Banku Żywności, organizatorka licznych przedsięwzięć, akcji charytatywnych, wydarzeń kulturalnych, wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Dzików. Aktywnie współpracuje z Młodzieżową Radą Miasta oraz środowiskiem seniorów. Wielokrotnie odznaczana za działalność charytatywną i samorządową. Zasłużony Tarnobrzeżanin, w 2018 roku uzyskała tytuł „Radna na medal”, natomiast w 2023 roku tytuł „Kobieta Sukcesu Osobowość Karpat”.

Nasze miasto potrzebuje ludzi doświadczonych, posiadających wiedzę, ale przede wszystkim zaangażowanych w sprawy miasta i potrafiących współpracować ze wszystkimi środowiskami mającymi wpływ na jego rozwój.

Jestem inicjatorką:

  • budowy oświetlonej trasy spacerowo-rowerowej od osiedla Dzików do parku
  • remontu Alei Lipowej
  • budowy chodnika obok Szkoły Podstawowej nr 9
  • remontu ulic: Konfederacji Dzikowskiej, prof. S. Tarnowskiego, M. Marczaka.

Rozwój Miasta oraz dobro jego mieszkańców stawiam za cel swojej działalności w Radzie Miasta.