Damian Szwagierczak

Miejsce: 2 Okręg: 2

Wspieranie inicjatyw i projektów mających na celu rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta.

Jestem absolwentem kierunku pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiadam doświadczenie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Moim głównym celem, jako radnego Rady Miasta Tarnobrzega, będzie wspieranie inicjatyw i projektów mających na celu rozwój infrastrukturalny miasta. Będę działać na rzecz poprawy transportu publicznego, rozbudowy dróg oraz budowy nowych obiektów sportowych i kulturalnych. Dodatkowo, pragnę skoncentrować się na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska i promocją zrównoważonego rozwoju. Będę wspierał inicjatywy mające na celu redukcję emisji CO2, edukację ekologiczną oraz rozwój infrastruktury przyjaznej dla rowerzystów i pieszych. Bardzo ważne dla mnie jest również wspieranie inicjatyw lokalnych przedsiębiorców i rozwój gospodarczy miasta. Chciałbym działać na rzecz tworzenia korzystnego środowiska biznesowego, które zachęci nowe firmy do inwestowania w naszym mieście oraz umożliwi rozwój istniejącym przedsiębiorstwom. Wierzę, że moje doświadczenie, wiedza i zaangażowanie w sprawy publiczne pozwolą mi skutecznie reprezentować mieszkańców miasta w Radzie.

Jestem otwarty na dialog i współpracę ze społecznością lokalną, aby razem podejmować decyzje służące naszemu wspólnemu dobru.

Ty decydujesz. Wszystkim na TAK serdecznie dziękuję.