Jakub Piątkowski

Miejsce: 5 Okręg: 3

Mam 35 lat. Urodziłem się i wychowałem w Tarnobrzegu, tutaj założyłem rodzinę i prowadzę firmę.

Decyzje podejmowane przez Radę Miasta mają wpływ na życie nas wszystkich, mieszkańców danej społeczności, dlatego tak ważne jest, by głos w Radzie mieli przedstawiciele każdej grupy społecznej. Uważam, że młodzi mogą wnieść w działania Rady Miasta Tarnobrzega nie tylko pozytywną energię, ale także korzystne dla rówieśników rozwiązania. Chciałbym, aby Tarnobrzeg stał się miastem przyjaznym dla ludzi młodych, miastem odpowiadającym na ich potrzeby.

Państwa poparcie pozwoli mi podejmować wiele ważnych inicjatyw, zaowocuje między innymi:

  • aktywizacją tarnobrzeskiej młodzieży, zaangażowaniem jej w sprawy miasta
  • wspieraniem inicjatyw społecznych, pomysłów i propozycji mieszkańców
  • ciekawymi inicjatywami na rzecz kultury, sportu i rekreacji, inicjatywami wspierającymi życie społeczności lokalnej
  • rozwojem programów społecznych wspierających osoby młode, niepełnosprawne oraz rodziny z dziećmi
  • utworzeniem funduszu wsparcia lokalnych stowarzyszeń
  • stworzeniem organu doradczego dla młodzieży
  • wdrażaniem nowoczesnych technologii do zarządzania miastem,  usprawnienie komunikacji między radą miasta i mieszkańcami