Katarzyna Paluch

Miejsce: 6 Okręg: 3

Lat 43. Rodowita tarnobrzeżanka, matka dwóch dorosłych synów. Asystentka społeczna minister edukacji Barbary Nowackiej. Inicjatorka powstania Tarnobrzeskiej Rady Kobiet i jej przewodnicząca od 2018 roku. Działaczka społeczna, współorganizatorka wielu akcji społecznych na rzecz mieszkańców Tarnobrzega. Inicjatorka powstania Punktów Pomocy Okresowych oraz różowych skrzyneczek w każdej szkole w mieście, które skutecznie przeciwdziałają ubóstwu menstruacyjnemu wśród tarnobrzeskich uczennic. Jedna z pomysłodawczyń powstania w Tarnobrzegu lodówek do dzielenia się jedzeniem oraz szafy do wymiany książek.

Zawodowo nauczycielka, etyczka, tyflopedagog, pedagog resocjalizacji i profilaktyki społecznej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz Trenerka Umiejętności Społecznych.

PROGRAM:

 1. Aktywna promocja gospodarcza miasta.
 2. Lobbowanie za przywróceniem połączeń kolejowych
 3. Walka z wykluczeniem komunikacyjnym, utworzenie portu komunikacji miejskiej.
 4. We współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami utworzenie kawiarni, która będzie prowadzona przez osoby ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Downa.
 5. Utworzenie karty Osoby Niepełnosprawnej, wzorem Karty Dużej Rodziny.
 6. Sterylizacja oraz chipowanie psów i kotów na koszt gminy w ramach ustawy o ochronie praw zwierząt.
 7. Działania na rzecz ulokowania w Tarnobrzegu firm tworzących nowe miejsca pracy.
 8. Utworzenie miejskiej świetlicy socjoterapeutycznej.
 9. Utworzenie parkingu dla rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4.
 10. Rozbudowa infrastruktury przyjaznej uczniom i mieszkańcom przy Szkole Podstawowej nr 4.
 11. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych i pomoc organizacjom pozarządowym.
 12. Utworzenie miejskiego „grzebowiska” dla zwierząt domowych.
 13. Utworzenie placu rekreacji dla psów.
 14. Utworzenie ogródków społecznych dla mieszkańców miasta.
 15. Aktywne działania nad powołaniem rzecznika praw ucznia oraz pełnomocnika równego traktowania przy Prezydencie Miasta.
 16. Konsultowanie z mieszkańcami problemów miasta oraz sposobu ich rozwiązania.