Sławomir Partyka

Miejsce: 2 Okręg: 3

Urodzony w Tarnobrzegu i od zawsze z nim związany, pedagog, radny trzech kadencji, społecznik. Ostatnie pięć lat skupiony głównie na działalności w obszarze edukacji oraz działalności charytatywnej.

Pomysłodawca i koordynator Tarnobrzeskiego Centrum Wolontariatu, mocno zaangażowany w rozwój wolontariatu w Tarnobrzegu. Wspiera WOŚP i Szlachetną Paczkę. Organizator charytatywnych przedsięwzięć – kiermaszy, zbiórek na rzecz dzieci, podopiecznych Domu Dziecka, wydarzenia „Urodziny Bartosza Głowackiego”, akcji pomocowej dla uchodźców „Tarnobrzeg Ukrainie”, akcji wspierających schronisko dla zwierząt w Machowie „Nocna jazda bez celu”, „Kwiatek za karmę” i „Spacer z Reksiem”. Prowadził akcję „Misie Ratownisie”, uczestniczył w zbiórkach na rzecz ratowania Cmentarza na Piaskach. Jako aktywny członek Rady Społecznej Zakładu Pomocy Społecznej organizował akcje „Dobro Powraca” i „Wielkanocny Koszyczek”. W trakcie pandemii wspierał szpital i mieszkańców  miasta dostarczając maseczki ochronne. Wspólnie z MOPR koordynował trzy edycje projektu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Zaangażowany w organizację Dni Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Wspiera seniorów, dla których organizuje treningi nordic walking, spotkania wigilijne, czy Osiedlowy Dzień Babci i Dziadka.

Pomysłodawca Targów Książki i Targów Edukacji w Tarnobrzegu. Organizator spotkań „Tour de Konstytucja”. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi pozyskując finanse na działania edukacyjne. Prowadził szkolenia z bezpieczeństwa w internecie „Latarnicy Polski Cyfrowej”. Autor programów edukacyjnych. Uhonorowany przez Gazetę „Nowiny” tytułem Nauczyciela Roku 2023. Organizuje półkolonie dla uczniów szkół podstawowych, bożonarodzeniowe spektakle dla przedszkolaków, a także żywe lekcje historii w szkołach, przedszkolach i domach seniora. Organizuje pikniki wakacyjne, co roku wciela się w świętego Mikołaja podczas Parady Mikołajów.

Mocno zaangażowany w sprawy społeczne. Promuje inicjatywę Budżetu Obywatelskiego. Doprowadził do powstania placu zabaw przy ul. M. Kopernika oraz parkingu na ul. M. Kopernika i ul. 11 Listopada. Dwukrotnie, w roku 2018 i 2019, za swoją działalność społeczną wyróżniony tytułem Osobowość Roku w Plebiscycie „Nowin”.

Z sercem oddanym społeczności tarnobrzeskiej. Sławomir Partyka

Cele na kolejne lata:

 • więcej miejsc pracy
 • remont ulicy do 11 Listopada 8
 • poprawa dróg na terenie ogrodów działkowych
 • poprawa bezpieczeństwa na placach zabaw, więcej urządzeń
 • poprawa jakości komunikacji miejskiej
 • więcej miejsc parkingowych
 • remont boiska przy ul. M. Kopernika
 • remont placu zabaw przy ul. H. Dekutowskiego
 • remonty elewacji bloków i wiat śmietnikowych
 • atrakcja turystyczna – meleksem przez Tarnobrzeg

Kontynuacja projektów:

 • Świąteczne Targi Książki
 • Targi Edukacji
 • Targi Czasu Wolnego
 • Osiedlowe Pikniki
 • Żywe Lekcje Historii
 • Tarnobrzeskie Centrum Wolontariatu
 • Projekt Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
 • Wspieranie najbardziej potrzebujących
 • Wigilijne spotkania
 • Śniadania Wielkanocne
 • Wsparcie schroniska dla zwierząt w Machowie