Adam Rębisz

Miejsce: 3 Okręg: 1

Żonaty, dwoje dzieci, Emilka i Kuba. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki w tarnobrzeskich szkołach. Pracował w Gimnazjum nr 2, w Katolickiej Szkole Podstawowej oraz Katolickim Liceum. Obecnie zatrudniony jest w Szkole Podstawowej nr 10. Aktywnie wspiera oraz inicjuje wiele wydarzeń, angażuje się w działalność na rzecz szkoły, uczniów oraz osiedla Serbinów. W latach 2014 – 2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Serbinów, od 2018 roku jest radnym Miasta Tarnobrzega. W Radzie Miasta zajmuje się sprawami edukacyjnymi i społecznymi. Jest Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz członkiem Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega.

 

Jako radny VIII kadencji złożyłem prawie 70 interpelacji i wniosków, które przyczyniły się do rozwoju społeczności lokalnej oraz poprawy życia mieszkańców. Dzięki m.in. moim staraniom wykonano takie modernizacje infrastruktury, jak:

 • oświetlenie przy Szkole Podstawowej nr 10,
 • poprawa oznakowania na ulicy Matejki
 • remont chodnika przy działkach ROD Nadole
 • wykonanie chodnika przed blokiem nr 26 przy ul. M Dąbrowskiej
 • remont chodnika między blokiem 10 przy ulicy Targowej, a apteką
 • wykonanie nowej drogi ul. Marii Skłodowskiej-Curie
 • rozszerzenie remontu drogi przy ul. Gwarków o drogę boczną – droga dojazdowa do bloków 9 i 11
 • naprawa ubytków na siłowni zewnętrznej przy Euroboisku
 • montaż luster na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Szkolnej oraz na ul. Jachowicza
 • wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Gwarków między blokiem 41 a placem zabaw
 • wykonanie chodnika miedzy blokami 41 a 47 na ul. Św. Kingi
 • wykonanie oznakowania na parkingu przed Szkołą Podstawową nr 10

Jako przewodniczący komisji ds. współpracy ze Spółdzielniami angażowałem się w poprawę

 • infrastruktury naszego osiedla poprzez realizację remontów chodników:
 • M. Dąbrowskiej 21, 23, 27 oraz 29
 • B. Prusa 4 i 6
 • Byłem pomysłodawcą „Targów Czasu Wolnego” oraz współorganizatorem „Targów Edukacji”
 • i „Targów Książki”.

Jako radny oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 dążyłem do poprawy warunków nauki dzieci oraz do zwiększenia bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu. Dzięki moim interpelacjom:

 • wymieniono podłogi na korytarzu i w sali komputerowej,
 • zrealizowano budowę chodnika na terenie szkoły prowadzącego do ulicy Kwiatkowskiego,
 • wykonano schody w pobliżu Euroboiska,
 • zmodernizowano parking przed Szkołą Podstawową nr 10, co stanowiło mój priorytet, mając
 • na uwadze poprawę bezpieczeństwa uczniów.

Dzięki moim staraniom uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Zespołu Szkół nr 3 „Budowlanka” od 2023 roku korzystają z nowych komputerów zakupionych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. „Dziesiątka” wzbogaciła się też o 52 nowoczesne laptopy oraz inny sprzęt komputerowy o wartości ponad 200 tysięcy złotych. Dobra współpraca z obecnym Zarządem Osiedla Serbinów i jego Przewodniczącym zaowocowała m.in. zakupem krat zabezpieczających przed włamaniem do dwóch pomieszczeń szkolnych. Pracując jako nauczyciel angażuję się w promowanie wśród uczniów nowych technologii, takich jak druk 3D, robotyka, fotografia oraz film. Wspólnie z uczniami oraz innymi nauczycielami zrealizowaliśmy film „4,75 – Podróż przez Szkołę”, który opowiada o życiu w Naszej Szkole. Aktualnie pracujemy nad filmem poświęconym patronowi szkoły, Januszowi Korczakowi.