Leszek Ogorzałek

Miejsce: 2 Okręg: 1

Drodzy Mieszkańcy osiedla Serbinów!

Od trzech kadencji z Waszej woli i za Waszym poparciem pełnię zaszczytną funkcję radnego Rady Miasta Tarnobrzega, pracując dla jego dobra i na rzecz jego rozwoju.
Zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta na kolejną, gdyż leży mi na sercu dobro i dalszy rozwój naszego miasta.
Mam pełną świadomość, że funkcja radnego to bardzo wymagająca, ciężka praca, ale to również możliwość zmieniania naszego codziennego otoczenia na lepsze i bardziej przyjazne do życia.
W kończącej się kadencji samorządu bardzo mocno zabiegałem i w konsekwencji skutecznie wnioskowałem o remonty ulic: Gwarków, Skarbka, Zwierzynieckiej, Kwiatkowskiego, Marii Curie Skłodowskiej, Marii Dąbrowskiej, Kazimierza Wielkiego, Garażowej, Podleśnej, Św. Kingi oraz Kanadyjskiej. Dwie pierwsze już służą mieszkańcom, pięć kolejnych jest w trakcie realizacji, przebudowa pozostałych rozpocznie się już niebawem.

O remont ul. Gwarków oraz Skarbka zabiegałem zresztą już od wielu lat, jednakże w związku z budową bloków był możliwy do realizacji dopiero teraz.

Jako członek Komisji Techniczno – Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega oraz Komisji ds. współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi wspierałem realizację inwestycji wspólnych co zaowocowało budową chodników przy ulicach Jana Matejki, Bolesława Prusa oraz Marii Dąbrowskiej.

Służę Państwu wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w pracy na rzecz zarówno osiedla Serbinów, jak również naszego miasta.

Mam oczywiście pełną świadomość, że na naszym osiedlu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. 

Dlatego dziękując za Państwa dotychczasowe zaufanie proszę o obdarzenie mnie nim po raz kolejny w wyborach do Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Nie zawiodę!
Z wyrazami szacunku
Leszek Ogorzałek

Zegarmistrz, żonaty, troje dzieci. Doświadczony samorządowiec. Radny miejski trzech kadencji, w obecnej kadencji członek Komisji Techniczno-Inwestycyjnej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega. Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Serbinów.

Mój program

 • W kolejnej kadencji samorządu będę wspierał wszelkie działania mające na celu:
 • rozwój i poprawę funkcjonowania strefy ekonomicznej na terenie Tarnobrzega,
 • poprawę bezpieczeństwa w mieście,
 • powołanie Tarnobrzeskiej Rady Biznesu,
 • wprowadzenie badań profilaktycznych z zakresu skoliozy, słuchu i mowy w tarnobrzeskich placówkach oświatowych,
 • poszerzenie katalogu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej,
 • budowę mieszkań socjalnych dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej,
 • zwiększenie środków na budżet obywatelski,
 • zwiększenie środków na rewitalizację i doposażenie placów zabaw,
 • budowę Alei Nocy i Dni na osiedlu Serbinów,
 • remont parkingu przy ulicy H. Sienkiewicza, w sąsiedztwie Przychodni nr 3,
 • modernizację terenu dojazdowego do przedszkola nr 17 wraz z budową nowych miejsc parkingowych.