Dominika Kliza

Miejsce: 4 Okręg: 1

Mam 40 lat. Od 36 lat mieszkam w Tarnobrzegu na osiedlu Serbinów, gdzie spędziłam dzieciństwo, lata młodości i życie dorosłe. Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku wychowanie przedszkolne oraz Akademii Świętokrzyskiej na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi w tym z Zespołem Aspergera. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Od 18 lat pracuję w Przedszkolu nr 4 „Niezapominajka” w Tarnobrzegu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Pozazawodowo również aktywnie działam na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Wielokrotnie współorganizowałam kolonie dla dzieci i młodzieży do Bojanowa, w Bieszczady i nad morze. Nadal włączam się w pomoc przy organizacji kolonii nad morzem, czy półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Współpracuję z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie naszego miasta, ale też o zasięgu ogólnokrajowym, które niosą pomoc dzieciom, młodzieży, osobom chorym, starszym, samotnym i potrzebującym. Współorganizuję akcje charytatywne, pikniki, których celem jest pozyskiwanie funduszy na kosztowne leczenie cierpiących na poważne schorzenia dzieci, ale też potrzebujących takiego wsparcia dorosłych, samotnych. Jako nauczyciel, za swoją kilkunastoletnią pracę z dziećmi i młodzieżą wielokrotnie byłam wyróżniana i nagradzana. Moje atuty, oprócz bezinteresownego niesienia pomocy innym, to również umiejętność słuchania ludzi, utożsamianie się z ich problemami, co pozwala jak najlepiej tym osobom pomóc.

Jeśli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem będę dążyć do tego, aby zostało dokończone hospicjum w Miechocinie, będę w dalszym ciągu skupiać się na niesieniu pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują, działać na rzecz ludzi samotnych, chorych i potrzebujących wsparcia oraz dla dobra dzieci i młodzieży naszego miasta.