Józefa Biernacka

Miejsce: 3 Okręg: 2

O zdrowie i bezpieczeństwo  seniorów

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu konstytucjonalizmu, pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych oraz doradztwa zawodowego.

Karierę zawodową związałam z oświatą. Pracowałam w Kuratorium Oświaty i Wychowania jako główna księgowa, w Urzędzie Miasta jako dyrektor zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, w placówce doskonalenia nauczycieli jako wicedyrektor i nauczyciel konsultant, a także jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Za swoją pracę zostałam odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Byłam autorką, współautorką i realizatorką wielu projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych. Szczególnie bliskie były mi tematy z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, głównie osób z obszaru wykluczenia społecznego oraz młodzieży. Wartość zrealizowanych przeze mnie projektów przekroczyła 10 mln złotych!

Współpracuję z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności prowadząc punkt wydawania pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących oraz dla uchodźców wojennych z Ukrainy. W ubiegłym roku takim wsparciem otoczyliśmy blisko 300 osób. Pomoc ta będzie kontynuowana w bieżącym roku.

Od 2019 roku, obecnie drugą kadencję, jestem przewodniczącą Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega. W czasie I kadencji udało nam się utworzyć Tarnobrzeskie Centrum Seniora, gdzie seniorzy mogą uczestniczyć w szkoleniach, imprezach kulturalnych lub mile spędzać czas z przyjaciółmi. Utworzenie Centrum i jego utrzymanie zawdzięczamy Prezydentowi Miasta, ale sami także troszczymy się o finansowanie naszej działalności. Pozyskaliśmy środki między innymi od sponsorów oraz z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zainteresowaliśmy się także powstającym w Miechocinie hospicjum. Ze zbiórek pieniężnych od seniorów wpłaciliśmy na jego wyposażenie już blisko 7 tys. zł. Zamierzamy nadal wspierać dokończeniu budowy hospicjum poprzez internetowe zrzutki pieniężne.

Jako przewodnicząca Rady Seniorów, za główny cel aktualnej kadencji postawiłam sobie zainicjowanie powstania w Tarnobrzegu Stacjonarnego Centrum Rehabilitacji. Uważam, że jest ono niezbędne, szczególnie dla seniorów skazanych na wielomiesięczne wyczekiwanie na zabiegi rehabilitacyjne. W takim centrum, w trakcie tygodniowego lub 21-dniowego turnusu można będzie podreperować swoje zdrowie, wrócić do aktywności fizycznej i społecznej. Mając duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, jestem przekonana, że uda się nam ten cel zrealizować.