Piotr Kowalik

Miejsce: 7 Okręg: 2

Z urodzenia i zamiłowania jestem tarnobrzeżaninem. Mam 43 lata, jestem żonaty, mamy córkę Milenę, syna Przemysława …i 2 koty. Mam wykształcenie wyższe. Jestem mikroprzedsiębiorcą, prowadzę agencję ubezpieczeniową. W swojej firmie zatrudniam 2 osoby. Jestem zapalonym działkowcem i aktywnym rowerzystą. Poza sezonem wolny czas wykorzystuję na podróże związane z tzw. geocachingiem, czytanie książek oraz zaległości w dobrej kinematografii.

Szanowni Państwo,

cele, jakie przed sobą stawiam, obejmują między innymi poniższe obszary:

  1. EDUKACJA I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Edukacja: Przeanalizuję ofertę edukacji zawodowej i przedstawię propozycje dostosowania jej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zapewni to młodym mieszkańcom Tarnobrzega lepsze perspektywy zawodowe, skłaniając ich do pozostania w Tarnobrzegu, a nie emigracji zarobkowej.

Wsparcie dla placówek wychowawczych i edukacyjnych: Będę dążył do zapewnienia wsparcia finansowego i infrastrukturalnego placówkom edukacyjnym, co umożliwi im dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych.

Programy aktywizujące dla młodzieży: Zamierzam działać w kierunku poszukiwania i wdrażania programów aktywizujących dla młodzieży, wspierających ich rozwój społeczny, kulturalny i sportowy.

  1. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Modernizacja infrastruktury: Będę wspierał działania zmierzające do rozbudowy sieci dróg, chodników oraz modernizacji istniejącej infrastruktury, aby poprawić komfort mieszkańców.

Zrównoważony rozwój: Zadbam o to mając na uwadze ochronę środowiska, możliwe zwiększenie zielonych obszarów w mieście. To wszystko przy budowaniu zrozumienia mieszkańców co do konieczności kompromisów na linii środowisko-postęp.

Infrastruktura kulturalna: Nie będę przeciwny uzasadnionym wydatkom na rozwój infrastruktury kulturalnej, wspieranie lokalnych instytucji kulturalnych, inicjatyw i organizacji artystycznych.

Inwestycje w infrastrukturę publiczną: Będę dążył do modernizacji i rozbudowy infrastruktury publicznej, takiej jak druga niecka basenu krytego, place zabaw, boiska, ścieżki rowerowe, aby tworzyć przyjazne miejsca dla wszystkich – najmłodszych, osób w moim wieku i seniorów.

  1. TRANSPARENTNOŚĆ I DIALOG

Zadbam o wprowadzenie spotkań z mieszkańcami, aby mogli przedstawiać swoje potrzeby i oczekiwania oraz konsultować decyzje dotyczące rozwoju poszczególnych osiedli, jak i całego miasta.

Razem możemy stworzyć lepszy, bardziej dynamiczny Tarnobrzeg. Liczę na Państwa aktywny udział w procesie budowy naszej wspólnoty lokalnej.

Zapewniam, że moja praca w Radzie Miasta będzie ukierunkowana na realizację tych i nie tylko tych celów. Liczę na Państwa wsparcie i współpracę, aby razem tworzyć lepszy dla każdego Tarnobrzeg.

Nie jestem i nie byłem członkiem żadnej partii politycznej